ACTIVITATS DE FORMACIÓ, LLEURE I ESPORTS

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ 2019/2020

 

CALONGE i SANT ANTONI

ACTIVITATS
DE
FORMACIÓ I LLEURE

PROGRAMA DE FORMACIÓ 2018/2019
CALONGE i SANT ANTONI</span

NOU LLIBRET DE FORMACIÓ 2019-2020!!

Ja el podeu consultar en aquest document

Presentació

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni posa al vostre abast l’oferta de cursos per a persones adultes que teniu a les mans amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats formatives de la ciutadania.

En aquest lloc web hi trobareu la informació de l’ampli ventall de cursos que organitza l’Ajuntament, que inclouen, per una banda, formació adreçada a millorar el currículum professional i eines per facilitar la inserció laboral i, per l’altra, cursos de caràcter més lúdic.

En aquest lloc web l’Ajuntament de Calonge – Sant Antoni presenta de manera unificada l’oferta formativa de les diferents àrees, que s’ha confeccionat pensant què s’adeqüi a les característiques de la societat actual, cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que exigeix d’un aprenentatge continuat.

CURSOS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

CURSOS DE L’ÀREA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JOVENTUT

Organitzat per

Hi col.laboren